Dezynfekcja powierzchni

Dezynfekcja powierzchni

(zdj. pxhere)

Bakterie, wirusy i grzyby są właściwie wszędzie. Znajdują są one na przedmiotach codziennego użytku, na urządzeniach gastronomicznych, sanitarnych, klamkach a nawet we wdychanym powietrzu. Niektóre z nich są dla nas niebezpieczne, a obecność innych jest niezbędna dla naszego zdrowia. Aby chronić się przed tymi stanowiącymi zagrożenie, należy przeprowadzać dezynfekcję. Szczególnie w miejscach użyteczności publicznej, w których dezynfekcja wymagana jest „z urzędu” w celu eliminacji zagrożenia. Należą do nich: placówki medyczne, hotele, akademiki, przedszkola, szkoły, gabinety kosmetyczne, obiekty gastronomiczne.

Co oznacza dezynfekcja i jej rodzaje?  

Dezynfekcja ma na celu niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich przetrwalników, w tym wirusów, bakterii i innych patogenów. Jednak zabieg ten nie powoduje całkowitej eliminacji drobnoustrojów, czyli dezynfekowany materiał nie pozostaje jałowy. Pełną jałowość osiąga się w procesie sterylizacji stosowanej w szpitalach.

Wyróżniamy dwa rodzaje dezynfekcji: fizyczną i chemiczną. Dezynfekcja fizyczna wykorzystuje działanie temperatury bądź promieniowania UV. Do dezynfekcji chemicznej stosuje się różnego rodzaju substancje, na przykład: alkohole, fenole, chlorowce i ich pochodne, związki utleniające, aldehydy, kwasy organiczne i nieorganiczne. Idealny dezynfektant powinien wykazywać skuteczność w stosunku do wszystkich mikroorganizmów. Na skuteczność dezynfekcji ma wpływ czas działania i stężenie preparatu, temperatura, pH, wilgotność, ilość drobnoustrojów oraz rodzaj drobnoustrojów. Dezynfektanty, aby zadziałać, potrzebują odpowiednio dużo czasu. Działanie bakteriobójcze można osiągnąć już po 5 minutach, natomiast grzybobójcze po 15 minutach. Im dłuższy czas działania i im wyższe stężenie preparatu dezynfekującego, tym więcej drobnoustrojów zniszczymy.

Higiena w miejscach użyteczności publicznej

Zachowanie odpowiedniej higieny w miejscach użyteczności publicznej jest bardzo ważnym czynnikiem zapewniającym nam bezpieczeństwo. Przeprowadzanie dezynfekcji ma na celu zniszczenie szkodliwych drobnoustrojów, mogących wywołać zatrucia pokarmowe i choroby. Dlatego marka Clinex posiada w swojej ofercie produkty o takim zastosowaniu. Produkty te są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadają one niezbędną dokumentację i nr rejestracji, przeszły szereg badań udowadniających ich skuteczność. Produkty, którymi marka może się pochwalić to Clinex Barren, Clinex Nano Protect Silver Table, Clinex W3 Bacti i Clinex Nano Protect Silver Nice.  

Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością

Clinex Barren oraz Clinex Nano Protect Silver Table są produktami służącymi do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.  Clinex Barren został stworzony na bazie trzeciorzędowej alkiloaminy o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, posiada szerokie spektrum działania. Może być stosowany w zakładach kosmetycznych, solariach, w instytucjach użyteczności publicznej, w przemyśle mleczarskim, mięsnym, spożywczym oraz gastronomii. Clinex Nano Protect Silver Table jest produktem gotowym do użycia i nie wymaga spłukiwania. Jest odpowiedni do codziennej dezynfekcji pomieszczeń, stołów, blatów, urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz urządzeń chłodniczych. Dzięki zawartości etanolu i aktywnych NANO cząsteczek srebra preparat niszczy bakterie, grzyby oraz zarodniki. Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością można również zastosować produkt Clinex W3 Bacti jednak jego głównym przeznaczeniem jest dezynfekcja i mycie pomieszczeń sanitarnych. Substancją czynną zastosowana w tym produkcie jest kwas glikolowy.

Dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji

Clinex Nano Protect Silver Nice jest preparatem do dezynfekcji klimatyzacji i wentylacji. Dzięki zawartości aktywnych NANO cząsteczek srebra oraz etanolu, jako substancji czynnej, likwiduje bakterie, grzyby oraz ich zarodniki opóźniając jednocześnie ich ponowne namnażanie. Produkt ten powinien być używany po wcześniejszym zastosowaniu produktu Clinex A/C, który służy do czyszczenia klimatyzacji. Zastosowanie tych dwóch preparatów razem daje nam pewność, że w powietrzu nie będą unosiły się drobnoustroje.

Dezynfekcja jest jednym z najtrudniejszych procesów, wymagającym przestrzegania wielu zasad takich jak stężenie, czas ekspozycji czy temperatura. Jednak przeprowadzana regularnie zapewnia nam bezpieczeństwo. Ważne jest, aby używać do tego procesu tylko profesjonalnych preparatów, przebadanych i posiadających odpowiednią dokumentację.