Dezynfekcja w gastronomii

Clinex Barren

(zdj. Clinex)

Przestrzeganie odpowiedniej higieny w gastronomii jest jednym z najważniejszych czynników w utrzymaniu jakości i bezpieczeństwa wyrobów spożywczych. W dzisiejszym wpisie skupiamy się na niezwykle ważnym i trudnym procesie dezynfekcji – jak to zrobić i przy użyciu jakich produktów?

Dobra Praktyka Higieniczna (DHP, GHP) to działanie jakie należy spełnić, aby kontrolować wszystkie etapy produkcji lub obróbki i zapewnić bezpieczeństwo żywności zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jednym z wymagań tego działania jest procedura mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń.

Higiena pracy jest niezbędna do funkcjonowania systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). Termin ten określa system postępowania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

 Proces mycia i dezynfekcji w gastronomii

Proces mycia i dezynfekcji stanowi podstawowy punkt DHP, który kładzie duży nacisk, aby te procesy były przeprowadzane prawidłowo z rozplanowaniem czynności porządkowych, metody czyszczenia, mycia i dezynfekcji, odpowiednich środków urządzeń, które należy stosować, aby dobrać częstotliwość poszczególnych czynności.  Czyszczenie jest procesem w którym przygotowujemy powierzchnię do mycia. Proces ten zwiększa skuteczność przeprowadzanego później mycia. Wyróżniamy dwa procesy czyszczenia: ręczne oraz mechaniczne. Mycie ma na celu mechaniczne usunięcie osadów i części mikroorganizmów. Mycie może być: ręczne, mechaniczne, pianowe, ciśnieniowe.

Dezynfekcja polega na eliminacji niepożądanych drobnoustrojów do poziomu niezagrażającego naszemu zdrowiu. Dezynfekcję możemy podzielić na chemiczną (natryskowa lub zanurzeniowa) oraz fizyczną (termiczna lub radiacyjna).

Plan higieny w obiektach gastronomicznych – jego znaczenie i potrzeba posiadania

Podstawowym narzędziem systematyzującym utrzymanie czystości w obiektach gastronomicznych jest plan higieny. Plan ten obejmuje wszystkie czynności jakie należy wykonać, aby utrzymać produkt na odpowiednim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Dzięki temu, wiemy jakie czynności musimy wykonać, jak często, jaką metodą, jakie stężenia należy użyć, oraz jakie należy zachować środki ostrożności podczas wykonywania tego procesu. Jest to niezbędne narzędzie, które chroni nas przed popełnieniem błędu.

Dezynfekcja to jeden z najtrudniejszych procesów, wymagający przestrzegania wielu zasad, takich jak: stężenia, czas ekspozycji, temperatura. Proces ten nadzorowany jest przez codzienną kontrolę wizualną pomieszczeń i maszyn, oraz kontrolę mikrobiologiczną, czyli wykonywanie wymazów z mytych i dezynfekowanych powierzchni.

Dezynfekcja codzienna w obiektach gastronomicznych – który produkt wybrać?

Dezynfekcję możemy podzielić na doraźną, codzienną oraz okresową. Dezynfekcja codzienna (np. stoły, blaty, zlewy, umywalki, podłogi) może być szybka, czyli używamy preparatów gotowych do użycia, dobrym wyborem jest tu produkt Clinex Nano Protect Silver Table. Produkt ten posiada szerokie spektrum działania niszcząc bakterie, grzyby, oraz zarodniki. Produkt nie wymaga spłukiwania powierzchni nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Do dezynfekcji codziennej używamy również produktów myjąco-dezynfekujących, których zadanie polega na zemulgowaniu zabrudzeń oraz eliminacji niepożądanych drobnoustrojów. Produktem który doskonale sprawdzi się w takim zastosowaniu jest Clinex Barren. Produkt ten świetnie radzi sobie z usuwaniem zabrudzeń oraz posiada szerokie spektrum działania, jeśli chodzi o bakterie oraz grzyby.

Produkty do dezynfekcji okresowej

Do dezynfekcji okresowej używamy produktów skoncentrowanych myjąco dezynfekujących, tu również możemy zaproponować produkt, który spełnia takie wymagania. Jest to wspomniany wyżej Clinex Barren. Produkt ten, dzięki innowacyjnej recepturze, doskonale radzi sobie z ciężkimi zabrudzeniami, a szerokie spektrum działania zapewni nam bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

Zachowanie odpowiedniej higieny w lokalu gastronomicznym jest jednym z ważniejszych czynników zapewniający nam bezpieczeństwo oraz wysoką jakość usługi. Przestrzeganie wszystkich zasad ma na celu zniszczenie szkodliwych drobnoustrojów, które mogą wywoływać zatrucia pokarmowe i choroby. Dlatego warto współpracować z profesjonalnymi firmami, które posiadają produkty o takim zastosowaniu oraz niezbędną dokumentację, pozwolenia dzięki którym jesteśmy pewni, że produkt działa. Tylko produkty zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, które posiadają nr rejestracji, są produktami godnymi polecenia, gdyż posiadają badania udowadniające ich skuteczność.