Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń w przychodni lekarskiej

przychodnie-lead-1200

Utrzymywanie czystości w przychodni lekarskiej działa na nieco innych zasadach, aniżeli w każdym innym miejscu. Tutaj zachowanie czystości oraz dezynfekcja osiąga znacznie wyższe standardy. Przychodnia lekarska jest miejscem, przez które przewijają się różni ludzie, z różnymi dolegliwościami i chorobami. Osoby wyznaczone do utrzymywania takich pomieszczeń w czystości, muszą zadbać o to, by zneutralizować drobnoustroje chorobotwórcze. Jest to zadanie trudne i aby było skuteczne, wymaga ustalenia oraz przestrzegania pewnych ściśle określonych zasad. Wiele pomieszczeń w przychodni lekarskiej ma różne zastosowanie i wykorzystywane są w innych celach. Jak je zatem prawidłowo sprzątać i dezynfekować?

Zasady utrzymywania czystości w przychodni lekarskiej

Jak już na wstępie zostało wspomniane, przychodnia lekarska posiada wiele pomieszczeń i gabinetów o różnym przeznaczeniu. Są gabinety zabiegowe, lekarskie, magazyny, korytarze, poczekalnie i łazienki. Aby sprzątać sprawnie i zachować czystość oraz ochronę biologiczną wszystkich tych pomieszczeń, należy stosować się do poniższych zasad:

 • w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, wyposażenie asortymentu do sprzątania musi być indywidualnie do niego przeznaczone,
 • sprzątanie i dezynfekcja musi mieć zaplanowany czas, gdyż niektóre preparaty mają pewien okres aktywnego działania. Ponadto należy ustalić kolejność mycia znajdujących się tam przedmiotów.
 • sam proces sprzątania, mycia i dezynfekcji należy przeprowadzać z udziałem wyłącznie profesjonalnych środków do tego przeznaczonych,
 • sprzątanie pomieszczeń należy zaczynać od tych najmniej zanieczyszczonych,
 • proces sprzątania przychodni lekarskiej wymaga, by akcesoria używane do sprzątania (np. mopy), zostały użyte tylko raz. Nie należy ich samodzielnie czyścić, a przekazać do pralni i dezynfekcji,
 • dezynfekcję należy przeprowadzać po uprzednim umyciu podłóg z zastosowaniem środków do tego przeznaczonych. Takim środkiem jest np. Clinex Barren, preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych. W przypadku zabrudzenia powierzchni płynami biologicznymi jak krew i tym podobne, należy zastosować się do ściśle określonych procedur postępowania,
 • regularne usuwanie odpadów medycznych oraz przekazywanie brudnych ubrań do pralni,
 • sprzęt i akcesoria używane do sprzątania i dezynfekcji muszą mieć określone oznaczenia i miejsce ich przechowywania,
 • należy przestrzegać zasad transportu środków do czyszczenia i dezynfekcji, jak również używania odzieży ochronnej,
 • w razie kontaktu z materiałem zakaźnym biologicznie należy znać procedury dalszego postępowania.

Zasady, które pozwolą na utrzymanie czystości w przychodni lekarskiej, są rygorystyczne. Niemniej tylko ich przestrzeganie zabezpieczy przed kontaktem z wirusami i bakteriami oraz przeniesieniem ich poza przychodnię.

Szczegółowe instrukcje utrzymania czystości w pomieszczeniach różnego przeznaczenia

Sprzątając pomieszczenie różnego przeznaczenia wspólnym jest odpowiednie przygotowanie się do tej czynności. Zaczynamy od założenia odpowiedniego ubrania ochronnego oaz rękawic ochronnych. Następnym krokiem jest przygotowanie środków myjących, czyszczących i dezynfekujących. Czynności sprzątania wykonuje się w następującej kolejności:

 • usunięcie z pomieszczenia odpadów zmagazynowanych i odpowiednio zabezpieczonych,
 • w pierwszej kolejności usuwamy zanieczyszczenia biologiczne,
 • czyszczenie powierzchni zaczynamy od ścian, następnie posuwając się ku dołowi. Parapety i biurka można wyczyścić preparatem Clinex Nano Protect Silver Table. Nie należy też zapomnieć o oknach i podłodze,
 • należy starannie zdezynfekować kosz na śmieci lub stelaż na worki z użyciem odpowiedniego preparatu,
 • po zakończeniu sprzątania i dezynfekcji należy umyć i uporządkować również przedmioty, które zostały użyte w celu sprzątania pomieszczenia, czyli wózek i wszelkie akcesoria,
 • po zakończeniu sprzątania należy zdjąć ubranie ochronne, wyrzucić rękawiczki i umyć ręce.

Podsumowanie

Sprzątanie i dezynfekcja w pomieszczeniach przychodni lekarskiej odbywa się z zachowaniem wyśrubowanych norm i zasad bezpieczeństwa. Jednak to nie wszystko, równie ważne jest czyszczenie według szczegółowego schematu pracy. Tylko takie zachowanie daje stuprocentową gwarancję, że każda powierzchnia zostanie pozbawiona zanieczyszczeń biologicznych (wirusy, bakterie, czy grzyby). Takie zanieczyszczenia nie tylko mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób odwiedzających przychodnię, ale również mogą negatywnie wpływać na odbywające się w niej zabiegi. Nieodpowiednie sprzątanie pomieszczeń może więc narazić pacjentów na zaostrzenie się ich dolegliwości, czy nawet wpłynąć niekorzystne na wyniki badań laboratoryjnych.

Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad zapewni wystarczającą ochronę pacjentów i osób postronnych. Co równie ważne, zapewni doskonałe utrzymanie czystości.