Clinex zmniejsza ślad węglowy! Wizyta przedstawicieli UPM Raflatac i Reganta

W maju 2024 roku odbyła się wizyta przedstawicieli firm UPM Raflatac oraz Reganta w fabryce marki Clinex, aby uhonorować firmę za jej wkład w projekt RafCycle.

W maju 2024 roku odbyła się wizyta przedstawicieli firm UPM Raflatac oraz Reganta w fabryce marki Clinex, aby uhonorować firmę za jej wkład w projekt RafCycle.

Czym jest program RafCycle?

To innowacyjna usługa recyklingu stworzona przez UPM Raflatac, która umożliwia przekształcanie odpadów etykietowych w nowe, wartościowe produkty. Celem projektu jest redukcja ilości odpadów trafiających na składowiska i do spalarni oraz wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym. Program kierowany jest do firm zainteresowanych wspieraniem środowiska i korzystających z etykiet w produkcji opakowań. Udział w tym projekcie pozwala klientom na wprowadzenie odpowiedzialnych praktyk recyklingu, umożliwiających im osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Więcej na temat RafCycle, znajduje się tutaj: https://www.upmraflatac.com/pl/produkty-i-uslugi/uslugi/usluga-recyklingu-rafcycle/

Korzystając z RafCycle marka Clinex realizuje swoje hasło przewodnie „Dbamy o czystość odpowiedzialnie” na wielu obszarach, począwszy od procesu produkcji, wyboru surowców, aż do szeroko rozumianej edukacji.

Wizyta w siedzibie firmy

Podczas wizyty goście mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny, gdzie zaprezentowano procesy produkcji środków czystości oraz wdrożone innowacje. Szczególnie podkreślano środowiskowe aspekty działalności firmy, które ściśle współgrają z założeniami RafCycle. Ta wizyta była też okazją do wręczenia certyfikatów dla naszej fabryki za zaangażowanie w ochronę środowiska i aktywny udział w programie RafCycle.

Dzięki współpracy z UPM Raflatac i Reganta, marka Clinex przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez efektywne zarządzanie odpadami etykietowymi.

UPM Raflatac, Reganta i Clinex kontynuują swoją współpracę, dążąc do dalszej poprawy procesów recyklingowych oraz promowania zrównoważonego rozwoju w branży. Wspólne działania tych firm stanowią doskonały przykład synergii w biznesie, gdzie innowacyjne zrównoważone rozwiązania łączą się z wysoką jakością produktów, przynosząc korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla klientów.

UPM Raflatac

UPM Raflatac to wiodący producent wysokiej jakości zrównoważonych materiałów etykietowych, który kładzie duży nacisk na innowacje na rzecz wsparcia klimatu. Firma oferuje szeroki asortyment produktów do etykietowania oraz usługę recyklingu,  RafCycle.

Podczas wizyty zapytaliśmy przedstawiciela firmy UPM Raflatac o dalsze plany na najbliższe lata w zakresie  zrównoważonego rozwoju?

„Stawiamy na odpowiedzialność, innowacje i dobrą współpracę. Nie chcemy tylko spełniać standardów branżowych, chcemy je przekraczać,  rozwijając całą branżę opakowaniową w kierunku rozwiązań wspierających gospodarkę obiegu zamkniętego.  Szukamy zrównoważonych innowacyjnych alternatyw umożliwiających markom, naszym klientom końcowym, transformację.  Doskonałym przykładem jest tutaj nasza usługa recyklingu RafCycle oraz nasz najnowszy produkt New Wave -pierwszy na świecie papierowy materiał etykietowy na opakowania twarde z tworzyw sztucznych certyfikowany przez  RecyClass  jako zgodny z procesem recyklingu. Rozwiązania z oferty UPM Raflatac  pomagają naszym odbiorcom  kompensować ślad węglowy oraz skutecznie osiągać założone cele zrównoważonego rozwoju”, mówi Patryk Topolnicki, UPM Raflatac.

Reganta

Firma Reganta to polska drukarnia specjalizująca się w produkcji etykiet w technologii fleksograficznej oraz cyfrowej. Firma skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów oraz kompleksowej obsłudze począwszy od doradztwa projektowego i technologicznego, aż po dostarczenie gotowej etykiety.  Jako ambasador programu RafCycle, Reganta przedstawiła marce Clinex możliwości oraz korzyści wynikające z przystąpienia do programu.

Zapytaliśmy o korzyści, jakie mogą uzyskać klienci korzystający z usługi RafCycle? Do jakich firm kierowany jest projekt?

„Klienci, którzy zdecydują się na udział w usłudze RafCycle przystępują do wdrożenia odpowiedzialnych praktyk recyklingu, a tym samym wykazują się dużym zaangażowaniem w poprawę swoich wyników środowiskowych. Ma to bezpośredni wpływ na osiąganie kolejnych celów zrównoważonego rozwoju firmy, będącego niezbędnym czynnikiem współczesnego i dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, funkcjonującego z szacunkiem dla środowiska. Odpad etykietowy w ramach usługi RafCycle jest odbierany przez firmę UPM Raflatac i przekształcany w nowe cenne surowce, czyli jest poddawany recyklingowi, wspierając gospodarkę obiegu zamkniętego. Projekt kierowany jest zatem do wszystkich firm zorientowanych na wspieranie środowiska, korzystających z etykiet przy produkcji opakowań dla swego wyrobu”, mówi Ewelina Ziętara, Kierownik Działu Handlowego.

Zapytaliśmy również o wyzwania, jakie widzi firma Reganta w kontekście zrównoważonego rozwoju?

„Reganta, jako producent etykiet, obiera sobie za cel jeszcze bardziej aktywne promowanie wśród swoich Klientów stosowania bardziej zrównoważonych, papierowych materiałów etykietowych np. RAFNTX+ firmy UPM Raflatac. Tytuł ambasadora usługi RafCycle, zobowiązuje nas do szerzenia wiedzy na temat zrównoważonych praktyk także poprzez dostosowanie procesu produkcyjnego etykiet i stosowanej technologii w taki sposób, aby Klient był w pełni zadowolony z jakości etykiety, przy jednoczesnym wprowadzeniu jej walorów łagodzących zmiany klimatyczne”, odpowiada Natalia Szlaska, Dyrektor Marketingu i Administracji.

Podsumowanie

Wizyta przedstawicieli UPM Raflatac i Reganta w siedzibie naszej firmy była nie tylko okazją do uhonorowania osiągnięć w zakresie wsparcia środowiska, ale również do wymiany doświadczeń i dalszego zacieśnienia współpracy. Wręczone certyfikaty są dowodem na to, że zrównoważony rozwój jest możliwy dzięki wspólnym wysiłkom firm zaangażowanych w projekt RafCycle. Razem możemy zmieniać świat na lepsze, dbając o nasze otoczenie i przyszłe pokolenia.

Przejdź do bazy wiedzy