Dotacje z Funduszy Europejskich

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie nowej serii produktów innowacyjnych i wysokowydajnych dedykowanych dla sektora medycznego poprzez rozbudowę działu B+R firmy.

Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań tj. unikalnych komponentów, spowoduje że nowa gama produktów, będzie również znacząco różniła się pod względem funkcjonalnym posiadając o 10 % zwiększoną skuteczność działania. Firma widzi szansę w rozwoju linii produktowej przeznaczonej dla obszaru medycznego nie tylko ze względów komercyjnych ale także ze względów marketingowo-wizerunkowych, gdyż zaistnienie w tym kanale dystrybucji świadczyć będzie o wysokim stopniu rozwoju technologicznego firmy. Wprowadzając innowacyjne produkty firma będzie jedną z nielicznych polskich firm posiadających tego typu produkty własnej produkcji.

Wartość projektu: 725 946,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 206 570,00 zł

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia i produkcji gamy innowacyjnych środków czyszczących i dezynfekcyjnych o poszerzonym spektrum działania, w skład której wejdą: innowacyjny środek dezynfekcyjny na bazie alkoholu o poszerzonym spektrum działania, innowacyjny bezalkoholowy środek dezynfekcyjny o poszerzonym spektrum działania oraz innowacyjny ekologiczny środek czyszczący.

Realizacja projektu umożliwi utrzymanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz dotychczasowe miejsca pracy oraz utworzenie jednego nowego stanowiska. Projekt, ze względu na zakres, tj. wdrożenie ulepszonych środków czyszczących i dezynfekcyjnych, ma kluczowe znaczenie w kontekście walki z pandemią.

Wartość projektu ogółem: 1 929 718,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 798 498,33 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.