Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec NIP: 625 000 92 41,  REGON: 27253009.

W jakich celach są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane do celu:

Dodatkowo dane mogą być przetwarzane za zgodą w celu wysyłania zamówionych informacji ze strony internetowej np. usługi newstletter.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i wskazanego powyżej celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, kurierom oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) podmiot danych może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych poprzez e-mail: rodo@amtra.pl

Postanowienia końcowe

Informacja o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczona na stronie internetowej. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01 stycznia 2024 r.