5 zasad bezpiecznej pracy z chemią profesjonalną

Profesjonalna chemia do czyszczenia została opracowana w taki sposób, by mogła sobie poradzić z trudnymi zabrudzeniami łatwiej niż produkty, które zwykle można znaleźć w sklepach. W związku z tym bezpieczeństwo pracy z chemią profesjonalną powinno być priorytetem podczas użycia. Znajomość obchodzenia się z profesjonalną chemią do czyszczenia pomoże Wam uniknąć zagrożeń dla zdrowia i życia. Z tego powodu warto zadbać o bezpieczne sprzątanie. Jak sprzątać bezpiecznie? Przedstawiamy 5 zasad bezpiecznej pracy z chemią profesjonalną!

Zapoznaj się z kartą charakterystyki

napis MSDS

Jaka jest pierwsza zasada bezpiecznego sprzątania? To zapoznanie się z kartą charakterystyki. Każdy producent profesjonalnej chemii zobowiązany jest to udostępnienia Karty Charakterystyki produktu. Co to jest karta charakterystyki produktu? Na Karcie znajdziecie informacje, które określają zagrożenia związane z użytkowaniem, składniki, środki pierwszej pomocy, środki przeciw pożarowe. Na Karcie Charakterystyki znajdują się również nie mniej istotne informacje jak przechowywanie i właściwości fizyczne i chemiczne danej substancji. Chemia profesjonalna Clinex posiada czytelne Karty, które są zrozumiałe dla każdego użytkownika profesjonalnej chemii do czyszczenia.

Zalecamy przechowywanie Karty Charakterystyki do każdego środka czyszczącego, którego używacie podczas wykonywania usługi sprzątania. Będzie to bardzo pomocne w przypadku sytuacji awaryjnej, gdy pracownik będzie musiał uzyskać dostęp do karty w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Odpowiednie środki ochrony osobistej

Sprzątanie z użyciem rękawiczki

Jak sprzątać bezpiecznie? Bezpieczeństwo pracy z chemią profesjonalną zależy również od indywidualnej ochrony osobistej. W celu bezpiecznego obchodzenia się z niektórymi substancjami chemicznymi niezbędne jest używanie rękawic ochronnych, masek czy specjalnych okularów ochronnych. Nie wolno zapomnieć o ubraniu ochronnym oraz odpowiednim obuwiu, które ochroni stopy w przypadku rozlania produktu.

Prawidłowa wentylacja pomieszczeń

Kobieta odsłaniająca zasłony

Kolejną bardzo istotną kwestią jest wentylacja pomieszczeń podczas sprzątania. Właściwa wentylacja ma kluczowe znaczenie podczas używania profesjonalnej chemii do utrzymania czystości. Podczas używania chemii, o ile jest to możliwe, włączaj wentylatory w kuchniach czy sanitariatach. Jeżeli nie jest to możliwe, otwórz okna. To pomoże zachować odpowiednią cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Podczas użytkowania profesjonalnej chemii do czyszczenia powstają niewidoczne opary, które w pomieszczeniu bez wentylacji mogą stanowić poważne zagrożenia dla życia i zdrowia. Z tego powodu warto pamiętać, że prawidłowa wentylacja pomieszczeń jest bardzo ważna.

Oznakowanie butelek i pojemników

Butelka preparatu Clinex Grill

Kupując chemię profesjonalną, na opakowaniach znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące użytkowania chemii oraz jej właściwości. Oznaczenia chemii profesjonalnej są bardzo ważne. Nie zalecamy przelewania produktów w inne pojemniki bez uprzedniego oznaczenia. Butelki i opakowania, w których znajduje się chemia profesjonalna Clinex mają nowoczesny wygląd oraz stosowne oznaczenia. Co więcej, na butelkach CLINEX są informacje dotyczące właściwego dozowania środków czystości. To przyda się podczas tworzenia roztworów roboczych w przypadku użycia koncentratów.

Przechowywanie

Baner z profesjonalnymi środkami chemicznymi Clinex

Jak przechowywać środki czystości? Przede wszystkim trzeba skrupulatnie określić miejsce i sposoby przechowywania profesjonalnej chemii do utrzymania czystości. Należy więc zapewnić miejsce, które nie będzie łatwo dostępne dla osób postronnych i przede wszystkim dzieci. Każdorazowo po skończonej pracy upewnij się, że opakowania są szczelnie zamknięte. Właściciele firm sprzątających, kierownicy i koordynatorzy powinni cyklicznie kontrolować przechowywanie środków czystości na danym obiekcie i szkolić personel w kwestii bezpieczeństwa pracy z chemią profesjonalną.

Warto zadbać o to, by sprzątanie było bezpieczne. Jak to zrobić — warto korzystać z naszych 5 zasad bezpieczeństwa pracy z chemią profesjonalną. Oto najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać:

Podobne artykuły:

Przejdź do bazy wiedzy