Procedura bezpieczeństwa podczas sprzątania

Mokra podłoga

(zdj. Unsplash)

Wbrew pozorom, wykonywanie obowiązków sprzątania wymaga przestrzegania procedury zachowania bezpieczeństwa. Wiele osób podchodzi zbyt lekko do problemów, jakie mogą stać na przeszkodzie podczas pracy na stanowisku osoby sprzątającej. Coraz więcej osób częściowo albo całkowicie bagatelizuje konsekwencje, jakie mogą wyniknąć podczas wykonywania pracy z pominięciem zasad BHP. Każda osoba sprzątająca musi bezwzględnie dostosować swoją pracę do warunków panujących w czyszczonym pomieszczeniu. Tylko wtedy sprzątanie może odbywać się w komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Wbrew pozorom, wykonywanie obowiązków sprzątania wymaga przestrzegania procedury zachowania bezpieczeństwa. Wiele osób podchodzi zbyt lekko do problemów, jakie mogą stać na przeszkodzie podczas pracy na stanowisku osoby sprzątającej. Ponadto osób częściowo albo całkowicie bagatelizuje konsekwencje, jakie mogą wyniknąć podczas wykonywania pracy z pominięciem zasad BHP. Każda osoba sprzątająca musi bezwzględnie dostosować swoją pracę do warunków panujących w czyszczonym pomieszczeniu. Tylko wtedy sprzątanie może odbywać się w komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Jakie ryzyko czeka pracownika firmy sprzątającej?

Wykonywanie zawodu osoby sprzątającej wiąże się z ryzykiem wystąpienia skutków pracy w określonych warunkach. Najczęściej jest to:

 • praca na śliskiej powierzchni, która wiąże się z ryzykiem upadku i urazu,
 • praca przy sprzątaniu obiektów, gdzie mamy do czynienia z prądem elektrycznym i możliwością porażenia,
 • pracowanie w miejscach stacjonowania obiektów masywnych powodujących ryzyko uderzenia oraz przygniecenia,
 • kontakt ze skrajnie gorącymi przedmiotami mogącymi wywołać oparzenia
 • analogicznie do powyższego, praca z bardzo zimnymi przedmiotami, co objawić się może odmrożeniami,
 • możliwość zranienia się o ostre przedmioty,
 • kontaktu z substancjami chemicznymi drażniącymi i żrącymi,
 • czynniki biologiczne powodujące infekcje,
 • inne urazy fizyczne.

Ryzyka tego można jak najbardziej uniknąć, stosując się do wytycznych procedury bezpieczeństwa podczas sprzątania. Należy także pamiętać o stosowaniu profesjonalnych produktów renomowanych marek w celu ochrony ciała.

Procedura bezpieczeństwa podczas sprzątania

Zależnie od miejsca, w którym sprzątamy, należy równocześnie zachować odpowiednie środki ostrożności podczas wykonywania czynności. Ogólne środki ostrożności, jakie należy przedsięwziąć, to:

 • przed przystąpieniem do pracy należy założyć okulary ochronne. To one chronią oczy w kontakcie z każdym rodzajem przedmiotów niebezpiecznych, kurzem oraz substancjami chemicznymi,
 • używanie rękawic ochronnych zabezpieczających przed działaniem środków czyszczących albo substancji znajdujących się w otoczeniu,
 • sprawdzić stan techniczny potrzebnych do pracy przedmiotów (drabiny, akcesoriów do sprzątania, urządzeń elektrycznych, czy też mechanicznych),
 • kiedy to wymagane, stosować środki do ochrony dróg oddechowych jak maski przeciwpyłowe, przeciwgazowe,
 • przy pracy w otoczeniu z prądem należy stosować rękawice elektroizolacyjne,
 • w razie zauważenia jakichkolwiek niesprawności technicznych w czyszczonym pomieszczeniu należy zgłosić problem odpowiednim osobom przed rozpoczęciem pracy.

Należy również opracować dogodne warunki pracy i jej wykonywania. Ponadto trzeba ustalić procedury i instrukcje szczegółowo określające sposób oraz kolejność wykonywania poszczególnych zabiegów w sposób optymalny dla osoby sprzątającej. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie występują czynniki biologiczne. Ułatwi to pracę i pozwoli uniknąć zakażeń oraz zachorowań.

Jakie środki czystości używać podczas sprzątania?

W celu prawidłowego i szybkiego wykonania swojej pracy należy używać wyłącznie środków czystości przeznaczonych docelowo do czyszczenia i pielęgnacji danego miejsca oraz przedmiotów. Podłogi najlepiej czyścić specjalnym preparatem czyszczącym np. Clinex Floral, który występuje w kilku nutach zapachowych. Okna w każdym pomieszczeniu wymagają dokładnego czyszczenia z zastosowaniem środków, dzięki którym pozostaną czyste i przejrzyste przez długi czas.

Do każdej pracy w pomieszczeniach różnego przeznaczenia, wymagane jest użycie dostosowanych środków czystości. Pomoże to szybko usunąć zabrudzenia i przyczyni się do konserwacji przedmiotów czyszczących. Ponadto sięgając po produkty dla profesjonalistów, pamiętaj o ścisłym trzymaniu się instrukcji postępowania. Każdy produkt zawiera informacje zarówno o przeznaczeniu środka, jak i zasadach stosowania. Nie lekceważ tych informacji! Pamiętaj również, by bezmyślnie nie mieszać ze sobą różnych środków.

Podchodząc do wykonywania swoich obowiązków, należy dobrze się do nich przygotować i zaopatrzyć w dedykowane preparaty oraz środki ochrony osobistej. Po zakończeniu pracy niezwykle ważne jest usunięcie odzieży ochronne i rękawic oraz dokładne umycie rąk.